Succes meldnummer 144

 

Meldnummer 144 Red een dier bestaat één jaar. Maandelijks zijn er zo'n 15.000 telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over verwaarloosde of mishandelde dieren. 'Ongeveer 4.000 keer per maand vraagt zo'n melding om actie', aldus de politie.Op dit moment hebben 146 politiemensen dierenagent als taakaccent. Zij weten dus heel veel over dieren, de GWWD (Gezondheid en welzijnswet voor dieren) en de Flora- en Faunawet. Zij komen in actie als uit een melding blijkt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd.

Als er een melding bij de 144-centrale binnenkomt, wordt zorgvuldig bekeken wie het beste met die melding aan de slag kan. Dat kan bijvoorbeeld ook de Dierenbescherming of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn. Het is nuttig dat bezorgde burgers één loket hebben om een mishandeling of verwaarlozing van een dier door te geven. Dat er behoefte aan is blijkt wel uit het aantal telefoontjes dat de politie krijgt.