Over ons

Stichting Dierenfonds zet zich landelijk in voor de verbetering van de leefomstandigheden van de dieren in Nederland. Wij vinden het belangrijk mensen te informeren over (huis) dieren en wat er bij komt kijken.

Een verbetering van de leefomstandigheden van dieren kan pas plaatsvinden als men begint met de verantwoordelijkheid te nemen van de eigen (huis) dieren. Stichting Dierenfonds helpt door geld, middelen, kennis, ervaring en mankracht te investeren in kleinschalige projecten die bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn in Nederland.

Stichting Dierenfonds is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).    
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl