Organisatie

 

Organisatie

De organisatie van Stichting Dierenfonds wordt gevormd door een bestuur zonder een ledenraad en ondersteund door uitsluitend vrijwilligers. Het kantoor is statutair gevestigd in Barendrecht waar een unit gehuurd wordt.  Echter zowel het bestuur als de vrijwilligers werken vanuit huis om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dierenfonds bestaat uit een bestuur die zelf ook uitvoerende taken verricht. De bestuursleden bepalen het beleid en de algemene strategie en is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer. De bestuursleden zijn naast alle vrijwilligers zelf ook actief betrokken op het gebied van fondsenwerving op verschillende locaties in Nederland. Minimaal 1 keer per kwartaal komen de bestuursleden bijeen om de voortgang van de activiteiten en budget te toetsen.

Directie

Stichting Dierenfonds heeft geen directieleden. Het beleidsplan en begroting wordt door de bestuursleden zelf opgesteld en wordt ondersteund door (senior) vrijwilligers op het gebied van marketing, communicatie, beleid en uit te voeren activiteiten.

Medewerkers

De medewerkers van Stichting Dierenfonds zijn uitsluitend vrijwilligers en worden direct aangestuurd door het bestuur zelf. Zij krijgen niet betaald maar krijgen wel een onkostenvergoeding.