Nieuwe stappen in vergroten dierenwelzijn

Bron: Rijksoverheid.nl                                                                                                                                                                                                                                             Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zet nieuwe stappen in het verbeteren van het dierenwelzijn voor landbouwdieren en gezelschapsdieren. Zo komt de sector bijvoorbeeld met een fokprogramma om dieren meer natuurlijk te laten bevallen. Nu kunnen door het fokken sommige landbouwdieren en hondenrassen enkel via keizersnedes jongen krijgen. Daarnaast komen er regels voor de verkoop van huisdieren. De hoge ambities van Nederland zouden ook hun weerslag moeten krijgen in Europese regels. Dit is niet allen belangrijk voor eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de EU, maar ook voor de verbetering van het dierenwelzijn in andere EU-landen.

Dierenwelzijn leeft breed

Dit staat in een brief met resultaten en voorstellen over dierenwelzijn van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Eerder besloot Dijksma onder meer al tot een positieflijst voor te houden zoogdieren en een verbod op snavelbehandeling bij kippen. Staatssecretaris Dijksma: 'Dierenwelzijn is belangrijk en leeft breed onder de bevolking. Het gaat de goede kant op, dat laat de sector ook zien door alternatieven die ze aandragen. We moeten deze gezamenlijke aanpak doorzetten, want het verbeteren van de gezondheid van onze dieren verdient continue aandacht.’

Geen huisdieren meer in etalage

Om ervoor te zorgen dat huisdieren minder in een opwelling worden gekocht is het in de loop van 2014 niet meer mogelijk dieren in de etalage van een winkel te zetten. Daarnaast is het dan niet meer toegestaan huisdieren te verkopen aan kinderen onder de 16 jaar. Ook wil de staatssecretaris samen met de sector het fokken van gezonde dieren bevorderen, zoals het terugfokken van bijvoorbeeld hondenrassen zodat deze weer op natuurlijke wijze jongen kunnen krijgen. Met ingang van 2018 is leewieken verboden. Dat is het amputeren van een deel van de vleugels van vogels. Het verwijderen van de bijteentjes (bijklauwtjes) bij honden mag vanaf 1 januari 2014 niet meer.

Aanpak koudmerken

Dijksma wil het koudmerken – het vriesbranden van een cijfer in de huid – van melkvee aanpakken en gaat met de sector in gesprek om voor juni 2016 alternatieven te ontwikkelen. Daarbij heeft de staatssecretaris afspraken gemaakt met de sector over een meer diervriendelijke aanpak van het onthoornen van kalveren en geiten, door pijnbestrijding tijdens en na deze ingreep. Onthoornen blijft toegestaan voor de veiligheid van de houder en de dieren zelf. Dijksma ziet in dat het verder verankeren van dierenwelzijn in een duurzame veehouderij geen eenvoudige opgave is. Het vraagt vaak om aanpassing van huisvesting en management, dat vaak tijdrovend en kostbaar is. Toch tonen nieuwe veehouderijsystemen als de Rondeelstal voor legkippen en de vrijloopstal voor melkvee aan dat met goede huisvesting en management veel winst te behalen valt voor diergezondheid en antibioticagebruik en er vanuit de markt vraag naar is. Het dierenwelzijn neemt dan ook toe doordat dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en langer leven met minder gezondheidsproblemen.