Missie en visie

Missie

Stichting Dierenfonds helpt door geld, middelen, kennis, ervaring en mankracht te investeren in kleinschalige projecten die bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn in Nederland. Een verbetering van de leefomstandigheden van dieren kan pas plaatsvinden als men begint met de verantwoordelijkheid te nemen van de eigen (huis) dieren. 

Visie 

Stichting Dierenfonds helpt door het mogelijk maken van voorlichting in samenwerking met kinderboerderijen. Het kinderfonds is speciaal voor dit doel opgericht om activiteiten te steunen die opgezet zijn om kinderen op een speelse manier om te laten gaan met huisdieren. Dit is de basis om het dierenwelzijn in Nederland op lange termijn te kunnen verbeteren.

Waarden

Wij zijn een jonge organisatie met uitsluitend vrijwilligers die zich richt op het helpen van kleine en lokale organisaties en initiatieven op het gebied van dierenwelzijn.